MEES.logo  

ST

 

Wij mensen worden steeds ouder. De geweldige ontwikkeling binnen de medische wetenschap zorgt er voor dat er steeds meer ziekten worden bestreden. De vraag is wel op welke manier we die mogelijkheid van langer leven gaan beleven. Want hoe zit het, naast onze gezondheid, met ons welzijn?

Welzijn en vitaliteit
Het is van groot belang een goede balans te houden tussen ons geluk, onze gezondheid en onze vitaliteit. Zoals gezegd kan onze gezondheid steeds beter in stand worden gehouden door de medici. Maar zaken als geluk, positieve levenshouding en vitaliteit komen niet vanzelf bij het bestrijden van ziekte en ongemak. Inzicht en de wil om aan eigen vitaliteit te werken zijn nodig, om in goede balans te zijn en daardoor positief in de huidige maatschappij te kunnen leven en functioneren.

Ernstig ziek? Chronisch ziek?
Sensitherapie begeleidt, naast de reguliere zorg, mensen met een ernstige en/of een chronische ziekte naar een optimale balans en herstel. Het protocol hiervoor bestaat uit gedrags- en voedingsadviezen, behandelingen en middelen. Allemaal geheel verantwoord, natuurlijk materiaal.

Sensitherapie
Voor jong en oud zorgt een breed scala aan technieken binnen de Sensitherapie er voor dat we verder gaan dan het bestrijden van ziekte. Sensitherapie zoekt naar de diepere oorzaken en heft vormen van onbalans op. Hierdoor nemen weerstand, vitaliteit en levenslust toe. Vaak gebeurt dit in combinatie met verandering van het voedingspatroon.
Zoals een medisch onderzoek informatie geeft over de gezondheidstoestand, zo kunnen de Sensi-technieken inzicht geven in de mate van welzijn zoals we die bewust of onbewust ervaren. Daarnaast kan met Sensitherapie gewerkt worden aan de verbetering van deze voor ons persoonlijk geluk zo belangrijke factor.

Sensitherapie is geschikt voor iedereen: zowel voor volwassenen als kinderen. Ook voor hele jonge kinderen is Sensitherapie geschikt doordat het een zachte, ontspannende behandelwijze is.

MEES Sensitherapie

 

 

 

 
CAT Col
Lidnr. 20170034